Phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ xây dựng hội cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biêu

 

Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trong năm 2019 hội Cựu Chiến binh thị trấn Gia ray đã đẩy mạnh các mặt hoạt động, tổ chức tuyền truyền vận động sâu rộng đến cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt những đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng và hội CCB các cấp. Qua đó đã tác động mạnh mẽ đến từng cán bộ, hội viên, giúp hội viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và tránh nhiệm của mình trong công tác xây dựng hội, cũng như trong việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

     Với ý chí và mục tiêu phấn đấu xây dựng hội cơ sở vững mạnh, ngay từ đầu năm hội CCB thị trấn Gia Ray đã phát động phong trào thi đua” cựu chiến binh gương mẫu”gắn với phong trào thi đua yêu nước và CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham gia ký kết thi đua của cả 8/8 chi hội khu phố.Toàn hội đã hăng hái tích cực tham gia các hoạt động của đia phương như phong trào “thi đua dân vận khéo”,”xây dựng gia đình kiểu mẫu”,”tổ nhân dân kiểu mẫu”,gia đình văn hóa, khu phố văn hóa”,”nâng chất thị trấn văn minh đô thị”.

 gttg.jpg

 Đến nay, hội cơ sở thị trấn Gia Ray đã có 225 hội viên,đạt 100/% chỉ tiêu nghị quyết Đảng ủy giao (trong đó có 120 hội viên nòng cốt) được tổ chức sinh hoạt ở 08 chi hội khu phố. Trong năm hội đã tổ chức nói chuyện truyền thống, học luật NVQS, luật ATGT và tuyên truyền phòng chống các tai, tệ nạn xã hội cho trên 6.400 lượt thanh ,thiếu niên, giáo viên học sinh, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào và tinh thần đấu tranh bất khuất của Dân tộc, ý thức thực thi pháp luật cho thế hệ trẻ; Tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng, của hội các cấp cho gần 900 lượt cán bộ, hội viên;Phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100/% chỉ tiêu trên giao (21/21 thanh niên). Bên cạnh đó hội đã tham gia hòa giải thảnh 03 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, và cung cấp cho lực lượng công an 06 nguồn tin có giá trị, vận động 38 lượt hội viên tham gia cùng lực lượng công an tuần tra canh gác góp phần đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn; Phát động các chi tổ hội xây dựng 02 tuyến đường kiểu mẫu, đồng thời tự quản 13 tuyến đường với tổng chiều dài trên 7.000 mét, đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn; Duy trì hoạt động 13 tổ ATGT với 44 thành viên,01 câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi với 21 thành viên; Phối hợp vận động cán bộ, hội viên và nhân dân làm 03 tuyến đường giao thông khu phố với tổng chiều dài trên 03 Km ở khu phố 1 và khu phố 7 với số tiền trên 470 triệu đồng, vận động 100% gia đình hội viên tham gia BHYT...

    Phát huy tinh thần”tương thân tương ái”và” vì nghĩa tình đồng đội”, trong năm hội đã tổ chức thăm hỏi động viên hàng chục lượt hội viên, các gia đình chính sách,hộ khó khăn và thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền trên 14 triệu  đồng, toàn hội cũng đã duy trì và phát triển nguồn quỹ “tình thương đồng đội” được gần 160 triệu đồng, nâng tổng quỹ hiện có lên trên 618 triệu đồng và đã giải quyết cho 38 hội viên vay để tăng gia sản xuất ổn định cuộc sống. Ngoài ra hội cơ sở cũng đã nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội quản lý 03 tổ tiết kiệm gồm 112 hội viên vay với số tiền trên 04 tỉ đồng, phối hợp với các đoàn thể vận động giúp cho 12 gia đình hội viên vay với số tiền gần 246 triệu đồng để tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình trang trại như nuôi gà, nuôi chim cút…Mang lại hiệu quả kinh tế cao,giải quyết việc làm cho nhiều hội viên và gia đình, nhờ đó đến nay toàn hội đã có 28/209 hộ giàu, 72/209 hộ khá, còn lại là hộ thung bình, không có hộ gia đình hội viên nghèo.

 gttg1.jpg

  Với những nỗ lực trên, qua bình xét thi đua năm 2019 đã có 100% hội viên gương mẫu,100% gia dình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa; Cả 8/8 chi hội đều đạt “trong sạch vững mạnh xuất sắc”( trong đó có 02 chi hội đạt TSVMXS tiêu biểu), 02 tập thể, 08 cá nhân được biểu dương khen thưởng, hội cơ sở Thị trấn Gia ray đạt danh hiệu “ vững mạnh xuất sắc tiêu biểu” năm 2019./.

 

 Xuân Thọ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​