Xuân Lộc thu ngân sách đạt 162% dự toán tỉnh giao

 

Sáng 2/12, huyện Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị UBND huyện mở rộng đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn và 15 xã thị trấn trong huyện. Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện tại hội nghị nêu rõ, năm 2019, giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn Huyện đạt trên 23.408,7 tỷ đồng, tăng 10,67%  so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 162,3% dự toán Tỉnh giao, tăng 46% so với cùng kỳ. Trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng hằng năm thực hiện 38.038 ha, đạt 98% KH, giảm 365 ha so với cùng kỳ; năng suất các loại cây trồng cũng tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trên lĩnh vực chăn nuôi, huyện đã tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm gắn với tái cơ cấu đàn vật nuôi. Về công tác xây dựng nông thôn mới, ước đến cuối năm 2019, xã Xuân Định hoàn thành NTM kiểu mẫu; 8/14 xã đạt NTM nâng cao;  các xã còn lại đều đạt 38/53 đến 48/53 chỉ tiêu trở lên. Các lĩnh vực văn hóa xã hội- giáo dục y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

BAO HIEM.00_19_15_39.Still141.jpg

Năm 2020, Huyện Xuân Lộc chú trọng đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển hàng hóa bền vững giai đoạn 2018-2025. Thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh đổi mới các hình thức sản xuất nông, lâm, thủy sản. Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ hàng hóa phù hợp với điều kiện sản phẩm, ngành hàng và nhu cầu của thị trường; nâng cao chất lượng sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm từ khu vực nông thôn.

 

Lê Tùng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​