Đối thoại với công dân theo quy định của Luật Khiếu nại

 

Ngày 07/11/2019, ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng có đơn khiếu nại Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Tấn Phát, bà Trần Thị Minh Phụng, bị ảnh hưởng dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 14/11/2019, Chủ tịch UBND huyện ban hành Thông báo số 1164/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại của ông Trần Tấn Phát, bà Trần Thị Minh Phụng và giao cơ quan chuyên môn xác minh nội dung khiếu nại.

Qua xem xét báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra huyện; căn cứ quy định tại Điều 30 Luật Khiếu nại năm 2011, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức việc đối thoại với người khiếu nại để phân tích, giải thích, làm rõ các nội dung khiếu nại.

sdfsdfsdf.jpg 

            Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc - Chủ trì buổi đối thoại

        với Bà Trần Thị Minh Phụng, ngụ tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp

         

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện và các ngành tham dự buổi đối thoại đã phân tích, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại. Kết quả đối thoại:

Bà Trần Thị Minh Phụng thống nhất kết quả xác minh của Thanh tra huyện đối với các đơn giá Nhà nước bồi thường về vật kiến trúc; không đồng ý với kết quả xác minh giá bồi thường về đất nêu trên và tiếp tục khiếu nại. Do đó, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung:

- Không xem xét giải quyết đối với yêu cầu bồi thường về vật kiến trúc, do bà Trần Thị Minh Phụng đã thống nhất với mức giá bồi thường của nhà nước.

- Đối với nội dung khiếu nại về đất của ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng: UBND huyện đã bồi thường, hỗ trợ đúng theo quy định tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai. Do đó, nội dung khiếu nại này là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Lê Thị Thu Oanh

                                                                          Thanh tra huyện       

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​