Bản tin quy hoạch

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH
CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5.000 THỊ TRẤN GIA RAY

HUYỆN XUÂN LỘC - TỈNH ĐỒNG NAI

(DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG TH VÀ THCS HUỲNH VĂN NGHỆ)  

__________________________________________

 

 

Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Gia Ray được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 12/6/2008. Qua hơn 10 năm thực hiện quy hoạch, trên địa bàn thị trấn Gia Ray có nhiều công trình được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, diện mạo thị trấn Gia Ray đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, bộ mặt đô thị ngày một khang trang hơn.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc về việc xây dựng thị trấn Gia Ray đạt đô thị loại V gắn với “văn minh đô thị” giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc. Do vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thị trấn Gia Ray cần phải hết sức quan tâm.

Dự án xây dựng Trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ sau khi xây dựng hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội trên địa bàn thị trấn Gia Ray và tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân đang làm việc trong khu công nhiệp Xuân Lộc có nhu cầu gửi con, an tâm trong việc giáo dục, vui chơi, chăm sóc bảo vệ sức khỏe các học sinh phù hợp với điều kiện phát triển của xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, về tương lai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu được học liên tục từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở, cũng như sự an tâm cho các công nhân đang làm việc trong khu công nhiệp có con em đi học. Trên cơ sở đó, UBND huyện Xuân Lộc đã có văn bản số 4965/UBND-KT ngày 24/7/2019 chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ.

Huyện Xuân Lộc đang triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018-2025 nên cần phải tập trung nguồn vốn ngân sách đầu tư cho Đề án. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn khó khăn, việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội là hết sức cần thiết.  

Công ty TNHH giày Dona Standard Việt Nam (thuộc Tập đoàn Phong Thái tại Việt Nam) đang hoạt động tại Khu công nghiệp Xuân Lộc. Trên tinh thần làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc, Lãnh đạo Tập đoàn Phong Thái tại Việt Nam và Lãnh đạo Công ty TNHH giày Dona Standard Việt Nam đã thống nhất với chủ trương của UBND huyện Xuân Lộc và đồng ý hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng Trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ. Trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ dự kiến được x6ay dựng trên các thửa đất số 79, 80 và 85 tờ bản đồ số 79, bản đồ thị trấn Gia Ray (diện tích 10.299,7 m2, giáp ranh với Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao huyện Xuân Lộc).

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Xuân Lộc được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4327/QĐ-UBND ngày 01/12/2017, khu đất dự kiến xây dựng Trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ được quy hoạch là đất giáo dục.

Theo quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 12/6/2008, khu đất dự kiến xây dựng Trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ được quy hoạch là đất cây xanh – thể dục thể thao.

Theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 06/7/2018, khu đất dự kiến xây dựng Trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ được quy hoạch là đất giáo dục.

Do vậy, việc tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Gia Ray để điều chỉnh mục đích sử dụng đất các thửa đất số 79, 80 và 85 tờ bản đồ số 79, bản đồ thị trấn Gia Ray  từ “đất cây xanh – thể dục thể thao” sang “đất giáo dục” nhằm sớm triển khai thực hiệ dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ là hết sức cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Xuân Lộc, phòng Kinh tế và Hạ tầng tiến hành lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Gia Ray (Đính kèm hồ sơ báo cáo tóm tắt điều chỉnh cục bộ quy hoạch).

Phòng Kinh tế và Hạ tầng cung cấp thông tin đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư thị trấn Gia Ray biết, có ý kiến đóng góp gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 18/12/2019 theo quy định tại Điều 21 của Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​