Xuân Lộc có trên 75,2% hộ dân sử dụng nước sạch

 

Theo báo cáo của UBND huyện Xuân Lộc, tính đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch của huyện đạt trên 75,2%. Riêng tại địa bàn thị trấn Giaray, đến nay tỷ lệ người dân có nước sạch sinh hoạt 100%. Để đạt được mục tiêu trên 80% hộ dân sử dụng nước sạch vào cuối năm 2020 hiện nay Xuân Lộc cũng triển khai được nhiều giải pháp tích cực như: tiếp tục  phát triển hệ thống ống dẫn nước từ  2 nhà máy xử lí nước sạch tập trung của huyện gồm: Giaray (công suất 7.500 m3/ngày- đêm) và Tâm- Hưng –Hòa( công suất 10.000m3/ngày-đêm) đến các xã; Song đó sẽ đầu tư nâng cấp công suất xử lí nước từ các trạm cung cấp nước của các xã. Riêng đối với các địa bàn vùng xa, dân cư thưa thớt, hệ thống ống dẫn chưa thể phát triển đến thì địa phương sẽ thực hiện việc hỗ trợ, hoặc khuyến khích người dân tự trang bị hệ thống lọc nước tại hộ gia đình. Ngoài ra, huyện cũng đang tính toán phương án đưa nước sạch từ trạm xử lí nước Suối Tre thuộc Thành Phố Long Khánh về phục vụ cho bà con nhân dân xã Xuân Định. Đồng thời đề nghị Công ty TNHH Vina Tak sớm triển khai dự án lọc nước tại xã Xuân Thành,....

trạm xử lí nước sạch xã lang minh, huyện xuân lộc (1).jpgtrạm xử lí nước sạch xã lang minh, huyện xuân lộc (2).jpgHải Đình 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​