Bộ thủ tục hành chính ngành tư pháp giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập, tải Bộ thủ tục hành chính và thực hiện phần nội dung cần thực hiện tại nhà trước khi đến cơ quan Nhà nước. UBND xã Xuân Hiệp tổ chức niêm yết Bộ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã và đăng lên cập nhật nội dung, mẫu tờ khai lên Trang thông tin điện tử xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể tải mẫu hướng dẫn ở bất cứ nơi đâu với điều kiện trên môi trường mạng Internet và thực hiện thao tác đánh máy trực tiếp nội dung tờ khai.

 dsdsds123.jpg

Để người dân hiểu biết và thực hiện, UBND xã Xuân Hiệp gửi kèm biểu mẫu, tờ khai, mẫu hướng dẫn cách ghi nội dung tờ khai.Bộ thủ tục với 19 biểu mẫu tờ khai. Người dân có thể truy cập tại địa chỉ http://sub.dost-dongnai.gov.vn/xuanhiep/Pages/home.aspx để tải biểu mẫu.


Xuân Hiệp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​