UBND huyện Xuân Lộc kiểm tra đánh giá và phân loại bộ chỉ số cải cách và phân loại chính quyền cơ sở trên địa bàn xã Xuân Hiệp

 

Chiều ngày 30/10/2019 ông Lê Khắc Sơn- Phó chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, trường đoàn kiểm tra số 1 cùng các thành viên trong đoàn theo phân công tạc kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức tra đánh giá và phân loại bộ chỉ số cải cách và phân loại chính quyền cơ sở năm 2019 đối với UBND xã Xuân Hiệp. Tham dự kiểm tra xã gồm có lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBMTTTQVN xã, đoàn thể xã cùng toàn thể cán bộ công chức phụ trách tiêu chí tham dự họp.

 kkh1234567.jpg

Tại cuộc đã được nghe ông Lê Khắc Sơn triển khai nội dung, cách thức tổ chức kiểm tra hồ sơ, tài liệu kiểm chứng để các thành viên trong đoàn biết và thực hiện việc kiểm tra và chấm điểm từng chỉ tiêu, tiêu chí của từng lĩnh vực.Kết quả trên từng lĩnh vực cụ thể như sau:

Về cải cách hành chính

Trong năm 2019, cùng với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo UBND xã, toàn thể cán bộ công chức xã UBND đã đạt được những kết quả khả quan, được đoàn kiểm tra đánh giá cao về những kết quả đã đạt được. Cụ thể, trong năm xã đã đăng ký thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức “4 tại chỗ”; triển khai thực hiện 30 thủ tục hành chính liên thông trên lĩnh vực đất đai, 03 thủ tục đăng ký khai sinh, hộ khẩu và BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; 100% thủ tục hành chính xã được tiếp nhận và giải quyết được sổ theo dõi và biên nhận đối với tất cả hồ sơ hẹn từ 2 ngày trở lên, đúng quy trình luân chuyển; Tiếp nhận 3.011 hồ sơ, giải quyết 2.979 hồ sơ đạt 99%; Thực hiện trả hồ sơ qua dịch vụ công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã được 158 hồ sơ tăng 53 hồ sơ so với năm 2018; Tiếp nhận và trả kết quả  hồ sơ qua phần mềm một cửa Egov đạt 99%; Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được 208 hồ sơ.

Về phân loại chính quyền cơ sở

Để thực hiện tốt kết quả trên lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, UBND xã luôn chủ động bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã nội, an ninh quốc phòng năm 2019 và trên cơ sở chỉ tiêu pháp lệnh được UBND huyện giao để xây dựng kế hoạch và biện pháp điều hành thực hiện đạt kết quả cao. Theo đánh giá, chỉ tiêu kế hoạch của xã đạt hoàn thành 99%, cụ thể - Giá trị sản xuất xã hội (GSS 2010) năm 2019 trên địa bàn ước thực hiện 2.465,02 tỷ đồng, đạt 100,47% KH, tăng 10,36% so với năm 2018; Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp (GSS 2010) năm 2019 là 1.054,66 tỷ đồng, đạt 100,57% KH, tăng 11,13% so với năm 2018;  Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ năm 2019 là 1.347,67 tỷ đồng, đạt 100,01% KH, tăng 15,86% so với năm 2018; Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (GSS 2010) năm 2019 là 535,93tỷ đồng, đạt 100,03% KH, tăng 5,00% so với năm 2018;Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 là 1.294 triệu đồng/670 triệu đồng đạt 193,13% KH, vượt 93,13% kế hoạch năm, tăng 36,35% so với năm 2018. Tổng chi ngân sách trên địa bàn cả năm là 7.779 triệu đồng/7.219 triệu đồng, đạt 107,76%KH – tăng 6,46% so với năm 2018; Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội dự ước là 176,8 tỷ đồng, đạt 103,05%KH, đạt 117,55% so với năm 2018; Duy trì tỷ lệ nhà ở theo chuẩn của bộ xây dựng đạt 100%;Giữ vững tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%;Duy trì tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế đạt 80,5%; Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong khu dân cư tập trung đạt 95,69%, trong đó: Tỷ lệ đăng ký thu gom rác thải trên địa bàn xã đạt 79,57%;Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,94%;Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi (thể thấp còi) 10,93% (145/1327 trẻ); Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 02 tuổi 1,19%; Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng 07 loại vắc xin đạt 99,33% (298/300 trẻ);Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,58% (13.872/15.146 người);Giữ vững 04/04 trường đạt chuẩn quốc gia;Giữ vững phổ cập các cấp học đạt 100%;Xã đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ 05 tuổi; Phổ cập Giáo dục Tiểu học, THCS mức 3; xóa mù chữ mức 2; tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo đạt 100%, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ đạt 67% (140/209 trẻ); Giữ vững 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên THCS; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,15%, giới thiệu việc làm cho 552 lao động, đạt 101,3%KH;Xã còn 08 hộ nghèo A, chiếm tỷ lệ 0,23%;Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 99,5%; 100% ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa; xã giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới;Tỷ lệ dân số tham gia thường xuyên hoạt động văn hóa đạt 85,3%; Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên 43,6%;Kết quả vận động các loại quỹ: Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 39,547 triệu đồng, nộp về Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện 10 triệu đồng/9,5 triệu đồng, đạt 105%; Quỹ “Bảo trợ Trẻ em” được 13,14 triệu đồng, nộp Quỹ bảo trợ trẻ em huyện 5,5 triệu đồng/5 triệu đồng đạt 110%; Quỹ “Vì người nghèo” được 133,140 triệu đồng/19,67 triệu đồng đạt 676,87%; An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định;  Giao quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao (18/18 quân).

Kết quả kiểm tra, đánh giá của đoàn huyện, số điểm còn lại của xã tương ứng là 97,94 điểm cải cách hành chính và 97 điểm về phân loại chính quyền cơ sở.

 kkh12345678.jpg

Kết luận buổi kiểm tra ông Lê Khắc Sơn đề nghị UBND xã hoàn thiện hồ sơ, bổ sung số liệu theo hướng dẫn của các thành viên trong đoàn đồng thời đề nghị UBND xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tiếp theo hoàn chỉnh một số chỉ tiêu nhỏ còn vướng mắc như tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Trên cơ sở thực tế khi triển khai các thủ tục hành chính xã kiến nghị những khó khăn vướng mắc để điều chỉnh và tìm ra những sang kiến để đóng góp cho người dân thuận lợi hơn trong quá trình liên hện giải quyết hồ sơ, thủ tục. Chú trọng diện mạo nông thôn mới, cảnh quan môi trường để đem đến thiện cảm từ bộ mặt diện mạo nông thôn mới.


Xuân Hiệp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​