Hội nông dân tỉnh Đồng Nai giao vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho dự án “thâm canh cây bưởi da xanh” trên địa bàn xã Xuân Hiệp

 

Ngày 25/10/2019 Hội nông dân tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội nông dân huyện Xuân Lộc tổ chức lễ giao vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho dự án “thâm canh cây bưởi da xanh” trên địa bàn xã Xuân Hiệp.

Tham dự lễ có ông Đặng Thái Thi - Trưởng ban kinh tế- xã hội Hội nông dân tỉnh Đồng Nai, Ông Phan Thanh Xứng – Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Xuân Lộc, ông Lê Ngọc Hải- Bí thư Đảng ủy xã- Đại diện lãnh đạo địa phương cùng Chi hội trưởng chi hội nông dân các ấp, đại diện các hộ gia đình trồng bưởi da xanh được hỗ trợ vốn.

 ldn1231.jpg
Ảnh: Quang cảnh buổi lễ

Được biết, hiện nay nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân tỉnh có số tổng vốn là 7,5 tỷ đồng, số vốn có sẽ được xoay vòng hỗ trợ cho nông dân trên địa bàn 11 huyện có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh. Bình quân mỗi hộ sẽ được vay 50.000.000 đ với lãi xuất 0,55 %/tháng (6,6%/1 năm) với thời gian vay là 24 tháng, thời gian thu phí 3 tháng / 1 lần. Sau khi hết thời gian hợp đồng cho vay, người vay phải hoàn trả vốn để đáo hạn cho nông dân khác vay. Dịp này, Hội nông dân tỉnh xét cho vay 10 hộ nông dân đang trồng cây bưởi da xanh với số tiền 50.000.000 đ.

 ldn12312.jpg
Ảnh: Người dân ký hợp đồng và nhận tiền

Đây là chính sách hỗ trợ ưu đãi từ Hội nông dân tỉnh nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.Từ đó tạo điều kiện để Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp nông dân, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.


Xuân Hiệp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​