Hội đồng nhân dân xã Xuân Hiệp tổ chức kỳ họp thứ 10(họp kỳ họp bất thường)

 

Vừa qua, Hội đồng nhân dân xã Xuân Hiệp khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để thực hiện lấy ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân xã về việc bầu bổ sung chức danh do HĐND xã bầu ra đối với chức danh Phó chủ tịch UBND xã.

 Tham dự kỳ họp có ông Lê Văn Ngãi- Phó chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc, Ông Nguyễn Văn Sơn- Trưởng ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện, Ông Cao Văn Tiền- Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, Ông Tống Trần Hòa- Đại biểu HĐND huyện và  28/28 đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

 ldn123.jpg

Tại kỳ họp đã được nghe bà Huỳnh Thị Diệu- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thông qua Quyết định số 3436/QĐ-UBND 09/10/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về việc điều động công chức đối với ông Lê Duy Ngọc – sinh năm 1977 là chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. Theo quyết định, Ông Lê Duy Ngọc được UBND huyện điều động đến nhận công tác tại UBND xã Xuân Hiệp kể từ ngày 10/10/2019, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

 ldn12.jpg

Tại kỳ họp chủ tọa đã lấy ý kiến đại biểu tham dự họp về hình thức bầu cử đối với chức danh Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. 28/28 đại biểu nhất trí bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả có 27/28 phiếu đồng ý bầu ông Lê Duy Ngọc giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 đạt tỷ lệ 96,4%. Sau khi hoàn thành tổ chức kỳ họp, HĐND xã sẽ ban hành Nghị quyết xác nhận bầu cử kết quả bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch đối với ông Lê Duy Ngọc.

 ldn1.jpg

Kết luận bế mạc kỳ họp, ông Lê Ngọc Hải – Bí thư Đảng ủy xã- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cho mong ông Lê Duy Ngọc với kinh nghiệm công tác lâu năm của mình tại Văn phòng HĐND-UBND huyện sẽ tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ 2016-2021 và những năm tiếp theo.


Xuân Hiệp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​