Xuân Lộc tổng kết công tác tổng điều tra dân số nhà ở

UBND huyện Xuân Lộc vừa  tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện Xuân Lộc đã trưng tập 325 điều tra viên; 24 tổ trưởng và 13 giám sát viên. Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện được tiến hành thu thập thông tin vào ngày 01 đến ngày 18/4/2019 đã hoàn thành 100% địa bàn, số hộ điều tra. Theo đó Huyện đã kết thúc điều tra trước 2 ngày so với kế hoạch của Ban chỉ đạo Huyện và trước 7 ngày so với kế hoạch của Ban chỉ đạo Tỉnh.

01115.00_06_10_01.Still129.jpg

Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số nhà ở trên địa bàn Huyện Xuân Lộc năm 2019 có 55.948 nhà ở; 58.915 hộ và 226.648 nhân khẩu, So sánh với kết quả Tổng điều tra năm 2009, dân số Huyện tăng bình quân 0,98%/năm.  

01115.00_06_36_08.Still125.jpg01115.00_07_38_01.Still127.jpg

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai; Cục Thống kê Đồng Nai và UBND huyện Xuân Lộc biểu dương, khen thưởng.

 

                                                    Tuệ Lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​