Xuân Lộc bầu xong trưởng ấp, trưởng khu phố

 

Ban tổ chức huyện ủy Xuân Lộc cho hay, tính đến nay Xuân Lộc đã thực hiện xong công tác bầu cử chức danh trưởng ấp, trưởng khu phố trên địa bàn huyện nhiệm kì 2019-2024. Theo báo cáo, nhiệm kì này, chất lượng bầu cử đối với chức danh trưởng ấp, trưởng khu phố được nâng lên cao. Cụ thể có 36 đồng chí đạt cả hai tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa( trình độ chính trị từ sơ cấp trở lên và văn hóa 12/12). Trong đó có 7 đồng chí có trình độ chuyên môn là đại học. Cũng theo ban tổ chức huyện ủy cho hay, qua xem xét các điều kiện về độ tuổi, trình độ văn hóa, trình độ chính trị, dự kiến nhiệm kì này Xuân Lộc có khoảng 47/92 khu, ấp thực hiện việc nhất thể hóa bí thư kiêm trưởng ấp, khu phố.

XUÂN BẮC TRAO QUYẾT ĐỊNH CHO CÁC TRƯỞNG ẤP NHIỆM KÌ 2019-2024.jpg

Xuân Bắc trao quyết định cho các trưởng ấp nhiệm​ kì 2019-2024

  

Hải Đình

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​