Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Xuân Lộc khóa 6 nhiệm kỳ 2016-2021

 

Chiều ngày  28/10 HĐND huyện Xuân Lộc tổ chức kỳ họp thứ 13 – kỳ họp bất thường HĐND huyện Xuân Lộc khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có; ông Nguyễn Đức Hóa, chủ tịch HĐND huyện bà Nguyễn Thị Cát Tiên, chủ tịch UBND huyện.

BAO HIEM.00_22_15_36.Still132.jpg
BAO HIEM.00_21_25_23.Still133.jpgBAO HIEM.00_21_45_34.Still134.jpg

Tại kỳ họp lần này các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quan trọng, đó là nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020. Theo đó tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 sau khi điều chỉnh bổ sung là 292 tỷ 163 triệu đồng để đầu tư thực hiện 63 công trình. Trong đó có 22 công trình nguồn vốn ngân sách huyện; 41 công trình xã hội hóa giao thông nông thôn. Đối với nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020- tổng nguồn vốn dự kiến năm 2020 phân bổ để đầu tư các dự án trên địa bàn huyện là 120 tỷ 197 triệu đồng, bao gồm từ các nguồn vốn:  nguồn ngân sách tập trung; nguồn xổ số kiến thiết; nguồn sử dụng đất; nguồn tăng thu kết dư ngân sách và nguồn tỉnh hỗ trợ xã hội hóa giao thông nông thôn.

 

Lê Tùng 

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​