Xuân Lộc bế giảng lớp sơ cấp chính trị năm 2019

 

Sau gần 1 tháng tổ chức lớp học, sáng ngày 15/10 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Xuân Lộc đã tổ chức lế tổng kết bế giảng lớp sơ cấp chính trị năm 2019 cho 62 học viên là cán bộ ấp, khu phố trên địa bàn các xã thị trấn trong huyện.

BAO HIEM.00_04_27_33.Still123.jpg

Qua quá trình học tập các học viên đã được truyền đạt 18 nội dung chuyên đề về phương pháp luận khoa học về Chủ nghĩa Mác- Lê Nin; tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; nghiên cứu các nội dung về công tác xây dựng Đảng; công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới.

Kết thúc khóa học có 7 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 11%; 30 học viên đạt loại khá chiếm tỷ lệ 48,3%. Tại buổi lễ trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã biểu dương khen thưởng cho 7 học viên đạt danh hiệu giỏi và cấp giấy chứng nhận cho các học viên đã tham gia khóa học.

 

Lê Tùng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​