Xuân Phú ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Sáng ngày 01/10 Ban chỉ đạo điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số xã Xuân Phú, Tổ trưởng và các điều tra viên đã tổ chức ra quân điều tra, thu thập thông tin về cuộc điều tra.
2089.jpg

Nhằm thực hiện tốt cuộc điều tra lần này, UBND xã Xuân Phú đã trưng tập 06 điều tra viên, 01 Tổ trưởng phục vụ cuộc điều tra. Các điều tra viên đã thực hiện đến trực tiếp phỏng vấn, thu thập thông tin tại các hộ gia đình, và sử dụng phần mềm CAPI điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn điều tra bắt đầu từ ngày 01/10/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019.

Cuộc điều tra lần này nhằm thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025. Làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, để hoàn thành tốt cuộc điều tra UBND xã cũng đã chỉ đạo Đài truyền thanh xã thực hiện tuyên truyền rộng rãi về mục đích, tầm quan trọng của cuộc điều tra để các hộ gia đình được biết, cung cấp thông tin chính xác cho các điều tra viên.

                                                                    Ngọc Qúy – UBND xã Xuân Phú

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​