Xuân Lộc sơ kết 10 năm quốc phòng toàn dân

 

​               Chiều ngày 19/9, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

VIDEO.Still005.bmp
VIDEO.Still004.bmp 
 

Xuân lộc là địa bàn cửa ngõ quan trọngnằm ở phía Đông-Nam của tỉnh Đồng Nai. Nơi có đa dạng về các thành phần dân tộc, tôn giáo và dân cư. Đây là các yếu tố thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhưng trong đó cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp về trật tự an toàn xã hội, quốc phòng-an ninh. Do vậy, trong thời gian qua, song song với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Xuân Lộc luôn chú trọng tốt công tác củng cố quốc phòng-an ninh; thế trận lòng dân, an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ,... cụ thể là việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; tăng cường các giải pháp ngăn ngừa, xử lí nghiêm đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt lí tưởng, tha hóa, biến chất về đạo đức, lối sống làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào đảng và chính quyền. Song đó, mặt trận các đoàn thể luôn củng cố, nâng cao tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo, dân tộc; Tổ chức được nhiều mô hình tự quản ở các khu dân cư như: tổ tự quản, tuyến đường tự quản, mô hình tiếng kẻng an ninh, camera an ninh; xóm đạo bình yên,...Theo đó, thông qua các mô hình phát động đã giúp người dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, tích cực đấu tranh tố giác các loại tội phạm trên địa bàn,…Cũng theo báo cáo, đến nay Xuân Lộc cũng đã xây dựng được 75 khu vực phòng thủ khắp các địa bàn; tỷ lệ dân quân tự vệ của huyện đạt 1,46% so với tổng dân số, tăng 0,3% so với năm 2009; tỷ lệ xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt gần 99,8%, khả năng huy động thời bình đạt trên 99%; từ năm 2009 đến nay, ngân sách huyện đã chi hơn 100 tỷ đồng cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ. Kết quả từ năm 2009 đến nay, tình hình trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện luôn được ổn định, giữ vững.

Theo đó, trong dịp này, UBND huyện Xuân Lộc cũng đã tổ chức khen thưởng cho nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

 

Hải Đình 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​