Huyện Xuân Lộc tích cực tập luyện chuẩn bị cho Hội thi Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KHLT-STP-SLĐTBNH-HLHPN ngày 21/5/2019 của Sở Tư pháp, Sở Lao động – TB&XH, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; ngày 14/8/2019 UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc thành lập Đội thi tham dự Hội thi tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

ddgf.jpg
 

Thành viên tham dự Hội thi là cán bộ, chức Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và công chức Tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn theo Thể lệ Hội thi.

 Xác định bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ là nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày của mỗi cá nhân, gia đình, xã hội. Đảm bảo tốt cho công tác này là góp phần cho sự tiến bộ chung của toàn xã hội. Vì vậy, UBND huyện rất quan tâm, tạo điều kiện cho Đội thi của huyện. UBND huyện giao Phòng Tư pháp có trách nhiệm hướng, hỗ trợ đội thi để đội thi đạt được thành tích cao nhất.

Hàng tuần sau giờ làm việc các thành viên đội thi đã tích cực tập luyện các màn chào hỏi, sân khấu hóa cũng như cập nhật kiến thức pháp luật phục vụ cho phần thi kiến thức và hiểu ý đồng đội.

Với quyết tâm cao Xuân Lộc đặt mục tiêu hoàn thành tốt các nội dung của Hội thi.

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​