Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định 86/2011/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Thực hiện Kế hoạch 15/KH-TT ngày 03/12/2018 của Thanh tra huyện về công tác thanh tra năm 2019 được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 04/12/2018; Thanh tra huyện Xuân Lộc đã lập Tờ trình trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngày 09/8/2019, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc ban hành Quyết định số 2579/QĐ-UBND của về việc thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

Nội dung thanh tra: Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đối tượng thanh tra: Trường THCS Xuân Hòa, THCS Nguyễn Thái Bình, Tiểu học Xuân Hòa, Tiểu học Xuân Định, Mầm non Bảo Hòa, Tiểu học 3 tháng 2.

 rffr.jpg
Đoàn thanh tra trực tiếp thanh tra tại trường Tiểu học Xuân Định

Đoàn thanh tra đã xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra và đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; đề cương yêu cầu báo cáo; công bố quyết định thanh tra và tiến hành trực tiếp thanh tra.

Hiện tại, Đoàn thanh tra đã kết thúc, đang dự thảo báo cáo kết quả thanh tra.

Lê Thị Thu Oanh

Thanh tra huyện 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​