Huyện Xuân Lộc tham dự tập huấn văn thư lưu trữ tại tỉnh

 

Từ ngày 22/8/2019 đến hết ngày 28/8/2019, UBND huyện đã cử công chức làm công tác văn thư cửa các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện tham dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ năm 2019 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

gfhnfhgjgbg.jpg

 

Qua 05 ngày tham dự tập huấn các học viên đã được các thầy, cô giáo của Trường Đại học Nội vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh trang bị những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cũng nhữ những kiến thức liên quan đến quy trình xử lý văn bản điện tử trong công tác văn thư theo nội dung Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 về quy trình trao đồi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​