UBND tỉnh huyện ban hành tiêu chí xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, vườn mẫu

 

Phát động xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, Vườn mẫu là một hình thức khuyến khích mỗi gia đình ra sức vun vén, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chính bản thân mình, cho người thân trong gia đình mình và phát triển tốt mối quan hệ xóm giềng.

Xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, Vườn mẫu tốt sẽ góp phần rất lớn vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Để có một chuẩn mực chung cho người dân căn cứ thực hiện và có cơ sở đánh giá, tuyên dương, khen thưởng những hộ dân, những tổ nhân dân thực hiện tốt và xét hỗ tợ kinh phí đầu tư cho các vườn mẫu; ngày 22/7/2019, UBND huyện có Quyết định số 2461/QĐ-UBND ban hành Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, Vườn mẫu (gửi kèm).


Đính kèm: 2461Ban-hanh-tieu-chi-Gia-dinh-kieu-mau-To-nhan-dan-kieu-mau-vuon-mau.pdf

Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​