Xuân Lộc sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động 50

Ban chỉ huy quân sự Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “ Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015- 2019. ( Gọi tắt là cuộc vận động 50) và sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Sequence 02.00_01_08_20.Still084.jpg

Trong 5 năm qua, Ban chỉ huy quân sự Huyện Xuân Lộc đã triển khai và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động 50 trong lực lượng vũ trang của Huyện trên các nội dung, chỉ tiêu của cuộc vận động. Nổi bật là quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, các phương tiện kỹ thuật không để mất mát, bảo đảm an toàn tuyệt đối từ Huyện đến xã; 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang Huyện luôn chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Đồng thời thường xuyên nâng cao trách nhiệm của đội ngũ các cấp trong quản lý tốt các phương tiện thông tin liên lạc, không để lộ lọt bí mật.

Về công tác quân sự, quốc phòng: 6 tháng đầu năm, Ban chỉ huy quân sự Huyện Xuân Lộc đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành đầy đủ, đồng bộ, đúng quy định các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.  Đơn vị duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn trong đơn vị; thực hiện tốt công tác huấn luyện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nề nếp chính quy; kiện toàn lực lượng quân nhân dự bị tổ chức biên chế đúng đủ vào đầu mối dự bị động viên; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo an toàn cho người và vũ khí trang bị. Đáng chú ý là trong 6 tháng qua đơn vị đã tổ chức tốt lễ hội tòng quân , lễ giao nhận quân hoàn thành chỉ tiêu 2 cấp. Trong đó tỷ Đảng viên đạt 4,4%. 

 

                                                                          Tuệ lâm 

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​