bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới cho cán bộ công đoàn cơ sở

 

Trong thời gian 3 ngày, 19, 20 và 21  tháng 8, liên đoàn lao động huyện Xuân Lộc, phối hợp cùng Ban tuyên giáo huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới  cho trên 100 học viên lá cán bộ công đoàn cơ sở trong huyện.

Sequence 02.00_03_53_09.Still076.jpg

Nằm trong chương trình tập huấn, các học viên tập trung nghiên cứu 4 chuyên đề về: Đạo đưc và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; chuyên đề về tu tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuyên đề về giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên trong thời kỳ mới.

 

                                                                               Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​