Xuân Lộc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002

 

Sáng ngày 14/8, Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Dự hội nghị có ông Tô Thành Buông- Phó chủ tịch liên minh Hợp tác xã Tỉnh, Ông Viên Hồng Tiến- Phó bí thư thường trực Huyện Ủy cùng chủ nhiệm các Hợp tác xã, tổ hợp tác, CLBNSC.. trên địa bàn Huyện.


Sequence 02.00_02_37_04.Still066.jpg

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Huyện Xuân Lộc có những chuyển biến tích cực hiện nay, toàn Huyện có 48 hợp tác xã, 1 quỹ tín dụng nhân dân, 1 chi nhánh hợp tác xã với 4.125 thành viên, 1.436 lao động tổng vốn điều lệ đăng ký là 146 tỷ 936 triệu đồng. Bên cạnh đó Huyện còn có 47 tổ hợp tác với 712 tổ viên và 362 câu lạc bộ năng suất cao với 9.858 thành viên chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản… Nhìn chung, các HTX ngày càng năng động hơn với cơ chế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Hợp tác xã đã góp phần tích cực vào giải quyết việc làm ở nông thôn, tạo thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động và làm giàu kinh tế hộ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và xây dựng nông thôn mới.Bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động kinh tế tập thể Huyện còn tồn tại một số hạn chế như: Phần lớn các hợp tác xã nhất là hợp tác xã nông nghiệp có quy mô nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao; thị trường đầu ra chưa ổn định, thiếu tính liên kết; Việc vận động người dân tự nguyện  tham gia các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã còn gặp một số khó khăn….

Sequence 02.00_03_45_15.Still061.jpgSequence 02.00_03_38_23.Still060.jpg

Theo đó hội nghị đã đề ra một số giải pháp trong thời gian tới gồm: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo tính tự giác của các thành phần xã hội về vai trò hợp tác xã kiểu mới; Chú trọng triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đã khuyến khích phát triển HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX đã được chính phủ phê duyệt. Trong đó tập trung công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ vốn, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại…

Dịp này, 27 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW được UBNd Huyện Xuân Lộc biểu dương, khen thưởng.

                                                                     Tuệ lâm

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​