Tập huấn triển khai văn bản về nông nghiệp và quản lý ATTP lĩnh vực nông, lâm, thủy sản

 

Thực hiện Thông báo của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức tập huấn triển khai các quy định của pháp luật giúp cho cán bộ hội viên và nông dân nắm rõ các quy định có liên quan trên lĩnh vực sản xuất nông lâm thủy sản; Ngày 12/8/2019, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã triển khai đến cán bộ hội viên hội nông dân trên địa bàn huyện những nội dung chủ yếu gồm:

1. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 về nông nghiệp hữu cơ.

Đối với văn bản này, phòng đã nhấn mạnh: Thế nào là sản xuất hữu cơ, sản xuất hữu cơ khác gì so với sản xuất hiện tại của địa phương. Những tiêu chuẩn để sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Yêu cầu của sản xuất nông nghiệp hữu cơ là phải quản lý các tài nguyên đất, nước, không khí; Không dùng các vật tư là chất hóa học trong tất cả các giai đoạn sản xuất; Không sử dụng công nghệ biến đổi gen, phóng xạ. Cách nhận biết sản phẩm hữu cơ trên thị trường…

hghghghghgh.jpg

2. Thông tư  số 38/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Thay thế Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT).

Đối với văn bản này, phòng đã phân tích những điểm mới so với quy định trước đây về quản lý ATTP trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Qua đó, hướng dẫn hồ sơ thủ tục thực hiện chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm, để hội viên nắm, hướng dẫn cho người dân trên địa bàn thực hiện khi có nhu cầu. 

Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​