Tổ Hòa giải ấp Trung Sơn xã Xuân Trường được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải cơ sở năm 2013

 

Ngày 20/6/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã ký ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

 vbbf12345.jpg

Đ/c Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tổ hòa giải và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Theo đó, có 10 tập thể và 25 cá nhân là các tổ hòa giải và hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tổ Hòa giải ấp Trung Sơn xã Xuân Trường huyện Lộc Lộc vinh dự là 1 trong 10 tập thể xuất sắc của toàn tỉnh được tặng Bằng khen.

 Tổ Hòa giải ấp Trung Sơn xã Xuân Trường luôn triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013. Đội ngũ Hòa giải viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn với nhiều thành phần, đối tượng tham gia như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người Cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân…Hội viên của Tổ là những Hòa giải viên giỏi, luôn năng nổ nhiệt tình trong công tác và có có uy tín cao trong cộng đồng dân cư. Do đó, đã góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hằng ngày của nhân dân trên địa bàn xã, hạn chế tối đa các vụ kiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người và khiếu kiện kéo dài.


Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​