Huyện Xuân Lộc là 01 trong 10 tập thể có số lượng lớn thí sinh có điểm thỏa mãn điều kiện theo thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019” - đợt 1.

 

Căn cứ Kế hoạch số 4350/KH-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”; Công văn số  2725/UBND-NC ngày 04/5/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về việc chỉ đạo hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi số 65/TL-BTCCT ngày 16/5/2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi, ngày 05/8/2019 Ban Tổ chức cuộc thi Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Thông báo số 105/TB-BTCCT về việc Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019” – đợt 1/2019.

Theo đó, Huyện Xuân Lộc được Ban tổ chức công bố là 01 trong 10 tập thể có số lượng lớn thí sinh có điểm thỏa mãn điều kiện >= điểm trung bình (24 điểm) trong đợt 1 - Cuộc thi trực tuyến năm 2019.


Đinh Thị Kim Ngọc – Phòng Tư pháp​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​