Xuân Lộc huấn luyện đại đội dân quân cơ động năm 2019

 

Chiều ngày 30/7, Ban chỉ huy quân sự Huyện Xuân Lộc tổ chức khai mạc huấn luyện đại đội dân quân cơ động năm 2019 cho 97 cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn Huyện.

Sequence 02.00_01_12_00.Still050.jpg
Sequence 02.00_02_09_09.Still051.jpg

Theo đó trong thời gian 12 ngày cán bộ, chiến sỹ Đại đội dân quân cơ động đã được giới thiệu một số nội dung về: Tình hình an ninh- chính trị , trật tự an toàn xã hội của địa phương; Tình hình kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương; Đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng; phòng thủ dân sự và văn bản có liên quan. Đồng thời Huấn luyện quân sự về điều lệnh đội ngũ; Hậu cần kỹ thuật; Kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ; Chiến thuật dân quân tự vệ… Qua lớp huấn luyện này  nhằm giúp cho cán bộ, chiến sỹ Đại đội dân quân cơ động Huyện nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ; những vấn đề cơ bản về đường lối quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

 

 

                                      Tuệ Lâm  

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​