Sơ kết công tác sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương

 

Chiều ngày 29/7, Ban tuyên giáo Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị sơ kết kết quả thực hiện công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Sequence 02.00_02_17_09.Still052.jpg

6 tháng đầu năm việc sưu tầm biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương tiếp tục được Ban chỉ đạo biên soạn cấp Huyện, các xã tập trung thực hiện. Theo đó đến nay có 2/4 đơn vị làm điểm gồm: Đảng bộ Thị Trấn Gia Ray và Đảng bộ xã Xuân Hòa đã được xuất bản theo giấy phép của Sở thông tin truyền thông; 7 đơn vị gồm Đảng bộ xã Xuân Thọ, Xuân bắc, Xuân Định, Xuân Phú, Bảo Hòa, Xuân Trường, Xuân Tâm đã thông qua Hội đồng thẩm định của Huyện để hoàn chỉnh lần cuối và xin giấy phép xuất bản; 3 đơn vị gồm: Đảng bộ xã Suối Cao, Xuân Hưng, Xuân Thành hoàn tất việc xin ý kiến nhân chứng, chuẩn bị quy trình tổ chức hội thảo; đảng bộ xã Suối Cát đã biên soạn xong khối lượng công trình, đang bổ sung phụ lục lấy ý kiến nhân chứng; đảng bộ xã Xuân Hiệp đã nhập 80% tư liệu; Đảng bộ Lang Minh đã nhập 40% tư liệu.

Sequence 02.00_02_53_10.Still053.jpg

Theo kế hoạch. Trong 6 tháng cuối năm, Ban tuyên giáo Huyện tiếp tục tham mưu quyết định thành lập ban chỉ đạo sưu tầm, biên soạn Lịch sử Đảng bộ Huyện Xuân Lộc giai đoạn 2005- 2020; Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức, thực hiện sưu tấm, biên soạn Lịch sử Đảng bộ Huyện Xuân Lộc. Đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc đấy mạnh tiến độ và tập trung thực hiện nội dung công trình biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương.

 

                                                                      Tuệ lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​