Xuân Lộc thành lập Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao

 

Sáng 22/1, UBND huyện Xuân Lộc tổ chức lễ công bố thành lập trung tâm văn hóa ,thông tin và thể thao huyện Xuân Lộc.

00483.00_38_41_20.Still161.jpg

Trung tâm này được sát nhập bởi 5 cơ quan gồm: Đài truyền thanh, Nhà thiếu nhi; Trung tâm văn hóa thể thao; thư viện, Ban quản lí bào bào vệ rừng di tích quốc gia núi Chứa Chan. Bước đầu thành lập, đơn vị này có 40 cán bộ, công nhân, viên chức. Trong đó có 1 giám đốc và 2 phó giám đốc. (Ông Lê Văn Nam, trưởng ban quản lí bào bào vệ rừng di tích quốc gia núi Chứa Chan bổ nhiệm chức vụ giám đốc trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Xuân Lộc). Được biết ngoài việc thực hiện các chức năng, chuyên môn như trước kia, trung tâm này còn tiếp nhận thêm việc quản lí kho lưu trữ của Huyện được chuyển giao từ phòng nội vụ huyện qua.

Hải Đình

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​