Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Xuân Lộc kiểm tra hoạt động Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 06 tháng đầu năm 2019 tại xã Suối Cao

Sáng ngày 04/7/2019, Đoàn kiểm tra số 01 theo Kế hoạch số 80/KH-BCĐ ngày 20/6/2019 của Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Xuân Lộc do ông Nguyễn Trọng Quang - Trưởng phòng VH&TT huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Suối Cao 06 tháng đầu năm 2019.

 

 khkhkhk1.jpg

Ông Nguyễn Trọng Quang - Trưởng Phòng VH&TT huyện phát biểu tại buổi kiểm tra (Ảnh: Ngô Hồng)

 

Qua báo cáo tại buổi kiểm tra, trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH” xã đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 26/3/2019 về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã năm 2019 tới các ngành, các ấp. Đồng thời Ban chỉ đạo xã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 14/6/2019 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Suối Cao; phân công phân nhiệm cụ thể cho Chủ nhiệm 13 chương trình và các thành viên Ban chỉ đạo.

Căn cứ Kế hoạch của BCĐ xã, Chủ nhiệm 13 chương trình của Phong trào tham mưu BCĐ xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung thuộc chương trình mình phụ trách. Ngoài ra, khối VH-XH - thường trực BCĐ tham mưu xây dựng các Kế hoạch về triển khai thực hiện xã văn hóa nông thôn mới, “Gia đình kiểu mẫu”, “Tổ nhân dân kiểu mẫu”.

Kết quả: đã tổ chức tuyên truyền, triển khai các Kế hoạch được 14 cuộc với 525 lượt người tham dự. Hình thức tuyên truyền là thông qua Hội nghị chuyên đề triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào năm 2019, Kế hoạch giữ vững xã văn hóa nông thôn mới, xây dựng “Gia đình kiểu mẫu”, “Tổ nhân dân kiểu mẫu”. Bên cạnh đó, đã tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp giao ban từ xã đến ấp, tại các cuộc họp của các Chi hội, đoàn thể ấp; tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã được 12 kỳ, thời lượng 15 phút/kỳ.

Ngoài ra, UBND xã cũng tăng cường tuyên truyền bằng trực quan, đã thực hiện được 34 pano, 06 băng rôn; chỉnh trang cổng chào xã nông thôn mới, cổng chào Nhà văn hóa 06 ấp; làm mới 03 cổng “Tổ nhân dân kiểu mẫu”, 02 cổng ấp văn hóa.

Kết quả triển khai thực hiện đăng ký gia đình văn hóa; Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, Ấp kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn xã Suối Cao như sau:

+ Có 2.033 hộ (đạt 100%) đăng ký gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình kiểu mẫu, trong đó đăng ký đạt “Gia đình kiểu mẫu” năm 2019 là 186 hộ.

+ Có 67 Tổ nhân dân (đạt 100%) đăng ký Tổ nhân dân kiểu mẫu, trong đó đăng ký đạt “Tổ nhân dân kiểu mẫu” năm 2019 là 6 Tổ.

+ Có 6/6 ấp đăng ký xây dựng Ấp kiểu mẫu, trong đó đăng ký phấn đấu ấp Gia Lào đạt Ấp kiểu mẫu năm 2019.

Việc triển khai thực hiện Phong trào được nhân dân đồng tình ủng hộ, các hộ dân và tổ nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí đề ra.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Quang - Trưởng phòng VH&TT huyện - Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 đánh giá cao kết quả đạt được của Ban chỉ đạo xã trong việc triển khai thực hiện Phong trào trong 06 tháng đầu năm với nhiều hình thức phong phú, phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng dân cư.


khkhkhk12.jpg

Ông Lê Sanh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã - Trưởng BCĐ xã  phát biểu tiếp thu tại buổi kiểm tra (Ảnh: Ngô Hồng)

 

Để tiếp tục triển khai các nội dung trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 06 tháng cuối năm 2019, Đoàn kiểm tra số 01 cũng đề nghị Ban chỉ đạo xã cũng như chủ nhiệm các Chương trình cần tăng cường công tác phối kết hợp để hướng dẫn cho Ban vận động ấp thực hiện các nội dung của Phong trào. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân. Phong trào TDĐK được triển khai đồng bộ cùng các phong trào thi đua yêu nước khác sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng, xóm, cơ quan, đơn vị văn hóa. Từ đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.Ngô Hồng - VP HĐND & UBND xã Suối Cao

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​