Quy định mới về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc Ngành Tư pháp

 

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này quy định đối với Ngành Tư pháp có 04 vị trí công tác trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc phải định kỳ chuyển đổi, cụ thể:

1. Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự ở các cấp.

2. Thẩm tra viên thi hành án dân sự.

3. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký giao dịch bảo đảm.

4. Cải chính tư pháp, chứng nhận tư pháp.

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​