Tập huấn chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em

 

Sáng ngày 05/07/2019, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội LHPN huyện Xuân Lộc tổ chức tập huấn chuyên đề phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em năm 2019. Có hơn 80 chị là chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ, chi hội trưởng phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện tham gia.

DSC02174.JPG

Tại buổi tập huấn , cán bộ hội Phụ nữ được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em; một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình, các giải pháp nhằm thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; sự cần thiết và những kiến thức về cảnh giác, phòng ngừa, chống nguy cơ bị xâm hại, những chỉ dẫn giúp trẻ em tránh được nguy cơ bị xâm hại, những hành vi xâm hại, sự quan tâm của gia đình và cộng đồng đối với công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em... và triển khai công tác hội trong những thời gian tiếp theo như: thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ về “ Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ hội phụ nữ có thêm kiến thức, cũng như các kỹ năng tuyên truyền trong việc phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em, góp phần làm tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.                                                                                      Lê Thị Thủy

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​