Giám sát công tác hòa giải, tiếp dân, giải quyết đơn thư và cải cách hành chính

Chiều ngày 04/7/2019, Ban Pháp chế HĐND xã Xuân Hưng đã tổ chức giám sát kết quả công tác hòa giải cơ sở, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019.

 mlklkl.jpg

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã Xuân Hưng đã tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  của công dân và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân, cụ thể như sau: Trong 6 tháng đầu năm các tổ hòa giải đã nhận 07 đơn của công dân, giảm 02 đơn so với cùng kỳ năm 2018, trong đó đã hòa giải thành 04 đơn, hòa giải không thành 02 đơn, còn 01 đơn hiện đang giải quyết. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã đã tiếp 12 lượt công dân với 07 vụ việc, nội dung chủ yếu là liên quan đến lĩnh vực đất đai môi trường. Về giải quyết đơn khiếu nại tranh chấp đất đai đã giải quyết 04 đơn, trong đó giải quyết đúng hạn 01 đơn, quá hạn 03 đơn, có 02 đơn phản ánh kiến nghị về tranh chấp dân sự, UBND xã đã hòa giải thành.

Đối với công tác cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân khi nộp hồ sơ giải quyết hành chính, kết quả đa số người dân đánh giá hài lòng về công tác giải quyết hành chính ở bộ phận 1 cửa, 1 cửa liên thông.

Kết luận tại buổi làm việc, Ban Pháp chế HĐND xã Xuân Hưng đề nghị UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là việc tuyên truyền về các Luật như: Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tận cán bộ, công chức và nhân dân để mọi người biết chấp hành đúng các quy định của pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, không để tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, vượt cấp xãy ra.

 

                                                                                                                          Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​