Phúc tra nguồn nam công dân sẵn sàng nhập ngũ đạt 100%

 

Từ ngày 25/6 đến ngày 30/6/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Xuân Trường tổ chức phúc tra nguồn nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2020, tại nhà văn hóa 08/08 ấp trên địa bàn xã.

Được biết, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Xuân Trường tổ chức phúc tra, đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên tuổi từ 18-25 (sinh năm 2002-1995) và nam công dân tuổi 26, 27 (sinh năm 1995-1993) có trình độ cao đẳng, đại học hiện đang có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã. Tổng số nam thanh niên trong độ tuổi phúc tra lần này trên địa bàn xã là 714 thanh niên. 

phuc tra nvqs 2020.jpg

Công tác tổ chức phúc tra nhằm thống kê, nắm chắc thực lực nguồn nam thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã để gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự theo luật định. Bên cạnh, nắm chắc các thông tin về lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, đang học hay thôi học, sức khỏe và nghề nghiệp của thanh niên, để trên cơ sở đó thực hiện đúng chính sách miễn, tạm hoãn trong Luật nghĩa vụ quân sự và tạm hoãn vận dụng (ngoài luật) theo quy định. Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Trường đã tham mưu cho Đảng ủy - UBND xã để lãnh đạo, chỉ đạo phân công thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã trong việc vận động, tuyên  truyền cho gia đình và con em có lệnh gọi tập trung đến địa điểm đăng ký nghĩa vụ quân sự đúng thời gian và địa điểm theo quy định để đạt kết quả cao.

Qua tổ chức phát lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự trên toàn xã có 714 thanh niên chủ động có mặt về đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định, đạt 100%. Sau khi đăng ký xong mỗi thanh niên sẽ có một bản lý lịch nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ kiểm tra xem xét hồ sơ, phân loại từng lý lịch theo độ tuổi, văn hóa, đối tượng miễn, hoãn, hoãn vận dụng, không gọi nhập ngũ và tổ chức xét duyệt chính trị để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2020.

                                        Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​