Xuân Lộc 129 học viên được cấp bằng Trung cấp lý luận chính trị

Sáng ngày 8/7, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Xuân Lộc Trường Chính trị tỉnh Tỉnh Đồng Nai phối hợp với Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ vừa làm vừa học, khóa  31cho 129 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện.
01115.00_18_51_07.Still063.jpg

Theo đó trong thời gian 1 năm học tập, các học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị của chủ nghĩa mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, khả năng giáo dục, động viên, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

01115.00_19_47_15.Still064.jpg01115.00_20_26_17.Still069.jpg

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, có 27 học viên đạt loại khá, 102 học viên đạt loại Trung bình và trung bình khá. Dịp này 13 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được Hội đồng thi đua trường Chính trị Tỉnh biểu dương, khen thưởng.

 

Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​