Đồng Nai chủ động theo dõi diễn biến của cơn bão số 2 trên biển Đông, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy

 

Ngày 03/7/2019  Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã có văn bản số 40/CV-PCTT về việc chủ động theo dõi diễn biến của cơn bão số 02 trên biển Đông, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu co thể xảy ra. Theo đó, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 02, nắm bắt kịp thời tình hình thời tiết, thủy văn và tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn, để chủ động phương án ứng phó.

- Thông tin cảnh báo kịp thời về diễn biến cơn bão số 02 đến các cơ quan, tổ chức, người dân trên địa bàn biết để chủ động đề phòng ảnh hưởng của cơn bão gấy thiệt hại về người và tài sản.

- Kiểm tra, rà soát các vùng trọng điểm ven sông, ven suối, các vùng thường có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét khi có mưa lớn, chủ động phương án, kế hoạch PCTT-TKCN của ngành, địa phương, đơn vị để ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để huy động di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, công trình đang thi công, các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, đạc biệt đảm báo dung tích phòng lũ.

- Thường xuyên kiểm tra, ra soát hệ thống sông, suối, kênh mương tiêu thoát lũ trên địa bàn trong phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý; tổ chức phát quáng, khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu thoát lũ.

- Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình thiên tai về Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh – Sở Nông nghiệp và PTNT qua số điện thoại: 02513. 825.771, fax: 02513. 816.130, Email: pcttdongnai@gmail.comPhan Thị Hoàng Công – Phòng Tư phá​p

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​