Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

 

Vào ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Nhằm cập nhật và cung cấp những quy định mới của pháp luật về PCTN, qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức chủ động trong quá trình nghiên cứu, vận dụng, áp dụng pháp luật trong công tác tại cơ quan, đơn vị và địa bàn mình;  Nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng tại địa phương; Giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, vận dụng, áp dụng pháp luật tại địa phương qua đó thống nhất về mặt nhận thức và thực hiện pháp luật bảo đảm hiệu quả và theo đúng quy định; đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 5120/KH-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/6/2019 tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

 lpccc.jpg

Ông Trần Văn Út - Phó Trưởng phòng PBGDPL - Sở Tư pháp triển khai Luật PCTN năm 2018 tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND nói trên, ngày 27/6/2019, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào ngày 20/11/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Thành phần tham dự gồm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức phụ trách công tác PCTN, kê khai tài sản, thu nhập các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 lpccc1.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau khi tham dự Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình biết, thực hiện.

Lê Thị Thu Oanh

Thanh tra huyện 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​