Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 

Thực hiện kế hoạch số 4442/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; ngày 25/6/2019, UBND huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và triển khai Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

 fdfdf.jpg

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo đánh giá sâu kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Đáng chú ý là giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất trồng trọt đạt 148 triệu đồng/ha/năm, tăng 103 triệu đồng/ha/năm so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,1 triệu đồng/người vào năm 2010 lên 54,86 triệu đồng/người vào năm 2018.

 2608794f8de968b731f82.jpg

Sau một chặng đường dài thực hiện Chương trình, UBND huyện đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những kết quả chưa đạt như mong muốn. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để chú trọng hơn trong công tác xây dựng nông thôn mới thời gian tới. Bên cạnh đó, UBND huyện đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình trong giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các mục tiêu đề ra trong Đề án xây dựng dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

 fdfdf3.jpg

Cũng tại hội nghị này, huyện Xuân Lộc được lãnh đạo Văn phòng điều phối Trung Ương, lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự phấn đấu hết mình trong suốt quá trình 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thể hiện một sự vận dụng, khai thác tốt, có hiệu quả nguồn nhân lực và vật lực của huyện. Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định, xây dựng nông thôn mới là một quá trình không ngừng nghỉ, không có điểm dừng, do đó, vừa đề nghị vừa kỳ vọng vào sự tiên phong của  đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc trong xây dựng nông thôn mới với chất lượng ngày càng cao hơn.

 

Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​