Quy định mức giá hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 về việc quy định mức hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Quy định mức hỗ trợ mới và quyết định này thay thế Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 27/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai). Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, mức hỗ trợ như sau:

1. Mức hỗ trợ cho hộ chăn nuôi khi lợn mắc bệnh bị tiêu hủy:

- Đối với lợn con theo mẹ: 216.000đ/con.

- Đối với lợn con cai sữa đến dưới 02 tháng tuổi: 375.000đ/con.

- Đối với lợn thịt từ 2- 4 tháng tuổi: 1.440.000đ/con.

- Đối với lợn thịt, lợn giống hậu bị từ trên 04 tháng tuổi: 2.160.000đ/con.

- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: 3.240.000đ/con.

2. Trình tự, thủ tục hỗ trợ:

- Khi người chăn nuôi khai báo dịch bệnh và cùng với cơ quan chức năng thực hiện việc tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn nghi bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Căn cứ số lượng, từng loại lợn cơ quan chức năng sẽ lập biên bản tiêu hủy, số lượng, loại lợn theo quy định.

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại theo mẫu và kèm theo CMND phô tô.

+ Biên bản tiêu hủy do Đội tiêu hủy lập.

+ Quyết định tiêu hủy của UBND cấp có thẩm quyền.

3. Thời gian giải quyết hồ sơ:

- Đối với UBND cấp xã: Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND xã tổng hợp, gởi hồ sơ về UBND huyện để thực hiện thủ tục tiếp theo.

- Đối với UBND cấp huyện: Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện phải gửi văn bản thông báo cho UBND cấp xã về kết quả giải quyết cho các hộ chăn nuôi (bao gồm cả thời gian chuyển kinh phí hỗ trợ đến ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và UBND xã thông báo kết quả giải quyết đến hộ chăn nuôi.


Xuân Hiệp​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​