Kết quả huy động kinh phí xây dựng giao thông nông thôn trong 10 năm xây dựng nông thôn mới

 

Xuân Hiệp bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới từ có điểm xuất phát thấp, nền kinh tế sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy Đảng ủy luôn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề cấp bách, then chốt để tạo bước đột phá tạo niềm tin trong dân đó là việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Khi hạ tầng giao thông nông thôn thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của bộ kinh tế xã hội và tạo ra nhiều cơ hội cho người dân để làm ăn và sinh sống.

dsdsd.jpgdsdsd1.jpg 

Ảnh: đường giao thông được dải nhựa

Các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước luôn được người dân đồng tình ủng hộ thực hiện bởi chủ trương, chính sách đó đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân.Nắm rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện Đảng ủy- UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của công tác xây dựng nông thôn mới đặc biệt là sự thay đổi về diện mạo giao thông nông thôn. Để nhân dân tin tưởng, địa phương thành lập các đoàn vận động đi đến từng nhà dân thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ dân biết và đồng tình tham gia. Do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên việc huy động các nguồn vốn trong dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình không có sẵn nguồn kinh phí để đóng góp 1 lần, địa phương tạo điều kiện cho đóng góp theo từng giai đoạn.

Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt giao thông nông thôn của xã đã thay đổi rõ rệt, các tuyến đường được bê tông hóa, nhựa hóa trên 50 tuyến đường có tổng chiều dài 42,41 km tổng kinh phí 49,731 tỷ đồng, trong đó guồn ngân sách tỉnh: 23,023 tỷ đồng; nguồn ngân sách huyện: 15,913 tỷ đồng; Huy động các nguồn đóng góp từ cộng đồng dân cư: 25,817 tỷ đồng; Nguồn kinh phí xã: 1,362 triệu đồng;Doanh nghiệp, mạnh thường quân, giáo xứ: 455,22 triệu đồng.

Thời gian dựng nông thôn mới 10 năm chưa phải là dài nhưng với sự  nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã đã đem lại sự thau đổi cho diện mạo của bộ mặt xã Xuân Hiệp. Kết quả minh chứng vào cuối năm 2013 xã Xuân Hiệp được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Không dừng lại ở đó, Đảng ủy-UBND xã tiếp tục chỉ đạo điều hành thực hiện nâng chất nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh. Một lần nữa, Xuân Hiệp lại thành công trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao, vào tháng 12 năm 2017 xã tiếp tục được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí nông thôn mới của UBND tỉnh Đồng Nai. Với những thành công bước đầu tiếp tục là động lực cho chính quyền địa phương và nhân dân đồng lòng xây dựng và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để phù hợp với tình hình phát triển chung của xã hội.


Xuân Hiệp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​