Hiệu quả của mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư

 

Trong cộng đồng dân cư có rất nhiều mô hình tự quản theo nhiều hình thức khác nhau như tự quản về an ninh trật tự, tự quản về thực hiện nếp sống văn minh, tự quản về môi trường,…. Việc xây dựng các mô hình tự quản nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy tinh thần tự quản của nhân dân  đồng thời động viên nhân dân chủ động chung tay, góp sức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đặc biệt là việc chung tay thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, nhưng nổi trội hơn là mô hình tuyến đường tự quản kiểu mẫu và mô hình tự quản về môi trường. Hai mô hình này có mối quan hệ qua lại với nhau tác động qua lại cùng nhau thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng dân cư. Từ đó đã phát huy được vai trò của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tự giác tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường sống dọn vệ sinh khu vực khuôn viên nhà ở, khu vực công cộng, chung tay trồng các loại thảm cỏ, cây xanh, phân loại và xử lý rác thải đúng nơi quy định..

Hai mô hình này có ý nghĩa thiết thực nhất là với địa bàn nông thôn như xã Xuân Hiệp, vì có những nơi, những khu dân cư nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế nên việc hình thành những mô hình tự quản có vai trò lớn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức đối với các vấn đề môi trường. Từ khi thành lập đến nay, hai mô hình đã mang đến những hiệu quả nhất định.

Mô hình tuyến đường tự quản kiểu mẫu

 Mô hình này được hình thành sau khi xã xây dựng thành công nông thôn mới năm 2013, khi đó các tuyến đường bê tông hóa, nhựa hóa hình thành để  đảm bảo việc duy trì, tu sửa, đảm bảo tiêu chí sạch đẹp, an toàn khi lưu thông qua lại tại các tuyến đường. Thực hiện chủ trương của huyện về việc thành lập các tuyến đường tự quản kiểu mẫu để cho người dân trên tuyến đường tự quản lý, trong đó khuyến khích những người có uy tín trong cộng đồng giữ vai trò tổ trưởng. Mô hình đã thực hiện và nhận được sự hưởng ứng của nhân dân Hàng năm xã Xuân Hiệp tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mô hình " tuyến đường tự quản" theo tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới cùng với việc triển khai thực hiện xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu. Phát huy vai trò trách nhiệm của toàn thể cán bộ công chức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã góp phần xây dựng và hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã trong đó có chỉ tiêu môi trường “ xanh, sạch, đẹp”. Hàng năm, Đảng ủy-Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể xã cùng cấp ủy chi bộ, ban quản lý, tổ nhân dân trên địa bàn xã đang tập trung thực hiện trên trên 50 tuyến tuyến đường tự quản kiểu mẫu. Song song Uỷ ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo tuyến đường giao thông nông thôn còn lại tổ chức họp dân triển khai thực hiện “tuyến đường tự quản” theo các tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

 fdsfdsikjkikuhk.jpgfdsfdsikjkikuhk111.jpg

Người dân thực hiện dọn vệ sinh tuyến đường tự quản

Mô hình tổ tự quản về môi trường

 Để giúp Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động về môi trường trên địa bàn xã. Năm 2015, UBND xã đã thành lập 04 tổ tự quản về môi trường tại 04 ấp với 28 thành viên, thành phần gồm Tổ trưởng là Trưởng ấp, Tổ phó là Trưởng ban Công tác mặt trận ấp và các tổ viên gồm Phó ấp, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên ấp. UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn các tổ tự quản về môi trường xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn ấp. Hàng tuần, tổ tự quản bảo vệ môi trường đã phối hợp với 90 tổ nhân dân thường xuyên ra quân thực hiện dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác xung quanh khu vực sinh sống theo đúng quy định, đảm bảo tuyến đường giao thông sạch đẹp, xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu.

Qua quá trình hoạt động, mô hình  ban đầu tổ tự quản bảo vệ môi trường gặp nhiều khó khăn trong vận động nhân dân tham gia do người dân có thói quen vứt rác ra nơi công cộng. Với sự nỗ lực, cố gắng của tổ đã tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được giá trị của việc giữ gìn môi trường sạch, thug om xử lý rác thải đúng quy định, bảo vệ nguồn nước. Kết quả, tổ tự quản môi trường trên địa bàn 4 ấp đã vận động hộ dân tham gia đăng ký thu gom, xử lý rác thải theo hộ gia đình thuộc khu dân cư tập trung là  2.719/3.455 hộ đạt 78,69%, số hộ dân còn lại sống ở vùng xa trung tâm xã, đơn vị thu gom rác thải khó thực hiện việc thu gom rác thải tập trung nên tổ tự quản đã vận động hộ dân tự xử lý rác thải tại nhà theo hướng dẫn của tổ.

Để thuận lợi trong việc quản lý, Uỷ ban nhân dân xã xã bố trí thành viên tổ là thành viên Ban quản lý các ấp, trưởng Ban công tác mặt trận, các đoàn thể ấp nên thuận lợi trong công tác phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.


Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​