Xã Xuân Hưng với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

Xác định tầm quan trọng trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội ở địa phương và hoàn thành tốt Đề án xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Thực hiện Quyết định 1956 về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Chính phủ, căn cứ kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn xã. Qua hơn 04 năm, từ 2015 đến 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã Xuân Hưng đã phối hợp với với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Xuân Lộc tổ chức mở được 13 lớp nghề cho lao động nông thôn với 409 học viên tham gia, trong đó có 01 lớp sinh vật cảnh, 01 lớp nấu ăn, 1 lớp làm hoa giả, 4 lớp may công nghiệp và 6 lớp chăn nuôi thú y. Qua đó hằng năm UBND xã đã giới thiệu việc làm bình quân cho khoảng 1.000 lao động nông thôn; trong đó, quan tâm nhiều nhất đến lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có việc làm và có nhu cầu tìm kiếm việc làm để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Ngoài ra, UBND xã còn phối hợp với Trạm khuyến nông, Phòng nông nghiệp huyện Xuân lộc, Trạm bảo vệ thực vật Long Khánh tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, về hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực.

 fwdbivitcngtho6ngtinint333.jpg
Lớp nghề làm hoa giả

Thông qua đào tạo nghề, người lao động đã biết áp dụng các kiến thức học được vào thực tế, tự tạo việc làm cho bản thân và gia đình, nâng cao thu nhập và từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. Với mục tiêu đào tạo đa dạng hóa các hình thức học nghề, gắn với việc học tập suốt đời của người lớn, UBND xã đã thực hiện liên kết với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để giải quyết việc làm, đáp ứng kịp thời yêu cầu  của thị trường lao động. Sau học tập, người lao động biết áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi để tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, hoặc tham gia lao động ở các công ty, xí nghiệp, từ đó nâng mức thu nhập bình quân từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được chỉ tiêu này, hàng năm UBND xã Xuân Hưng đã  tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký tham gia học nghề, nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Từ nay đến cuối năm 2020, UBND xã phấn đấu nâng cao tỷ lệ trên 98% lao động đã qua công tác đào tạo nghề, bên cạnh đó tập trung các giải pháp để thực hiện, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về hiệu quả thiết thực trong công tác đào tạo nghề là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của địa phương.

fwdbivitcngtho6ngtinint3331.jpg
Lớp nghề may công nghiệp

Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn sẽ không chỉ dừng lại cho những ai có nhu cầu nghề gì học nghề đó. Mà người học có quyền lựa chọn nghề phù hợp với điều kiện và khả năng của bản thân để học, phù hợp với ngành nghề tại địa phương. Nên công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn có ý nghĩa quan trọng, giúp nông dân có thể tự tìm được việc làm, tự tổ chức sản xuất bước đầu theo mô hình kinh tế hộ gia đình. Đây là một hình thức học tập của người lớn, không chỉ tạo điều kiện cho người người được học tập, nhà nhà được học tập, trở thành một xã hội học mà còn góp phần nâng cao kinh tế hộ gia đình, và hoàn thành tốt các tiêu chí Nông thôn mới ở địa phương. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bởi nhiệm vụ này cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa các ngành đoàn thể từ xã đến ấp và ý thức tự giác của người dân trong việc đăng ký tham gia học nghề.

Để đạt được tiêu chí này, trước hết cần phải tăng cường, tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về hiệu quả thiết thực trong công tác đào tạo nghề. Qua đó có chính sách giải quyết phù hợp với người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thấy được việc học nghề là thiết thực và hiệu quả, học bất cứ nơi đâu, học bất cứ nghề gì.     

                                                                      

                                                                                       Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​