Xuân Hiệp họp kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công chủ nhiệm 13 chương trình Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

 

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ- UBND ngày 21/3/2019 của  Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Xuân Lộc; Căn cứ Quyết định số 03/QĐ- UBND ngày 24/4/2019 của  Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Xuân Lộc về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Xuân Lộc;. Vừa qua Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã tổ chức cuộc họp lấy ý của các thành viên Ban chỉ đạo về việc đóng góp quy chế hoạt động và thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo Phong trào.

 ssasasasasasasasas1.jpg
ảnh : Bà Huỳnh Thị Diệu- Chủ trì hội nghị


Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Diệu- Trưởng ban chỉ đạo- Chủ tịch UBND xã- Chủ trì hội nghị Cùng các đồng chí là phó ban thường trực, Phó ban và thành viên Ban chỉ đạo xã.Theo quyết định mới, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm có 13 Chương trình do các thành viên Ban Chỉ đạo làm chủ nhiệm được phân công cho từng cá nhân phụ trách, cụ thể như sau:

+ Chương trình 1: “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh (xây dựng ấp, khu phố văn hóa)” do Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 2: “Xây dựng xã, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm” do Lãnh đạo Công an xã làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 3: “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do Chủ tịch công đoàn cơ sở xã làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 4: “Công tác gia đình và xây dựng gia đình văn hóa” do Công chức văn hóa- xã hội làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 5: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” do Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 6: “Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động, học tập” do do Công chức Văn phòng- thống kê làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 7: “Xây dựng gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến” do Ban tuyên giáo Đảng ủy xã làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 8: “Công tác xã hội, người cao tuổi và vì sự tiến bộ của phụ nữ” do Công chức Văn hóa- xã hội làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 9: “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới” do Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 10: “Phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn dân” do Trạm Y tế xã làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 11: “Xây dựng xã hội học tập” do Hội khuyến học xã làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 12: “Phòng, chống dịch hại vật nuôi và cây trồng huyện” do Công chức Địa chính- Xây dựng- Nông nghiệp xã làm Chủ nhiệm.

+ Chương trình 13: “Xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao” do Công chức Tài chính- Kế toán xã làm Chủ nhiệm.

Phong trào được tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn xã nhằm vận động mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan Nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội… tích cực tham gia thực hiện Phong trào trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục… nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của xã; nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm để đẩy mạnh các Chương trình ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

 

ssasasasasasasasas12.jpg

Tại hội nghị đã lấy ý kiến đóng góp của các thành viên về việc phân công phụ trách chủ nhiệmchương trình, phân công thành viên ban chủ nhiệm cho phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ để phát huy vai trò, trách nhiệm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Diệu -Trưởng Ban chỉ đạo giao trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, các chủ nhiệm chương trình có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ Phong trào. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn về mặt chuyên môn đối với Ban vận động các ấp nhằm triển khai, thực hiện tốt phong trào, đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra hàng năm. theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai tổ chức thực hiện các của các Chủ nhiệm chương trình đảm bảo triển khai sâu rộng Phong trào trên toàn xã.

Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​