Kết quả hực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn xã Xuân Hiệp

 

Bộ phận một cửa- một cửa liên thông hiện đại xã Xuân Hiệp chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2015. Uỷ ban nhân dân xã bố trí 06 cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng chuyên môn, đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh và yêu cầu công việc theo quy định gồm 01 Công chức Văn phòng- Thống kê, 01 công chức Địa chính- Xây dựng, 02 công chức Tư pháp-Hộ tịch, 01 công chức Văn hóa- Xã hội, 01 cán bộ công công an phụ trách nhân – hộ khẩu. Cán bộ công chức đều đạt chuẩn chuyên môn theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-Ttg NGÀY 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, được trang bị đầy đủ thiết bị theo đúng quy định của UBND tỉnh đảm bảo phục vụ cho hoạt động cũng như vị trí thuận tiện cho người dân khi liên hệ. UBND xã thực hiện cài đặt và sử dụng phần mềm một cửa Egov trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Để đảm bảo thực hiện trên các lĩnh vực, thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, trong 6 tháng đầu năm 2019 UBND xã thường xuyên rà soát bộ Thủ tục hành chính  trên các lĩnh vực được UBND tỉnh công bố gồm 11 ngành, 14 quyết định, 27 lĩnh vực/123 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Kết quả, trong quý II năm 2019 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã tiếp nhận 1354 hồ sơ, giải quyết 1354 hố sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Ngoài ra UBND xã còn tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được 42/139 hồ sơ đạt 30,21%.

Phối hợp với Bưu điện huyện Xuân Lộc thực hiện dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ xã lên huyện và trả kết quả tại nhà cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ  tiếp nhận và trả kết quả xã. Đến nay đã có 21 hồ sơ( chủ yếu trên lĩnh vực đất đai) được thực hiện trả tại nhà cho người dân thông qua đường bưu điện.

Người dân có thể liên hện địa chỉ hộp thư điện tử http:/tracuudvc.dongnai.gov.vn hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài SMS 8088 để tra cứu tình trạng việc giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa xã.


Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​