Xuân Lộc có 5 chi bộ khối doanh nghiệp tư nhân

 

Thực hiện Chỉ thị số 07 CT/TW ngày 23/11/1996 của Bộ chính trị về việc “Tăng cương công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Ban tổ chức huyện ủy Xuân Lộc vừa tổ chức lễ thành lập Chi bộ đảng cơ sở Công ty TNHH Liên Hoa, đóng chân trên địa bàn xã Xuân Thọ, đây có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

00483.02_15_16_10.Still137.jpg00483.02_15_04_24.Still136.jpg

Chi bộ đảng Công ty TNHH may Liên hoa Được thành lập có 5 đảng viên. Trong đó có 1 đảng viên thuộc công ty TNHH may liên hoa, 1 đảng viên thuộc công ty TNHH TMDV Lâm Thanh Đức; 1 đảng viên thuộc công ty TNHH Ninh Thịnh và 2 đảng viên thuộc đảng bộ xã Xuân Thọ điều động về. Được biết đến nay Xuân Lộc đã thành lập được 4 chi đảng bộ cơ sở thuộc khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số 68 đảng viên.

 

Hải Đình   

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​