Tập huấn cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2019

Ngày 20/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức khai giảng lớp Tập huấn cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2019, cho 97 cán bộ phụ nữ các xã, thị trấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 05 ngày với các nội dung chính như: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Phụ nữ và bình đẳng giới; Chức năng đại diện; các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; Phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở; Trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình mới, hiệu quả để nhân rộng; ngoài ra lớp còn được triển khai Nghị quyết số 07- NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa VI) về lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018- 2025.  

Với phương pháp học lấy học viên làm trung tâm, học viên vừa học lý thuyết vừa trao đổi, thảo luận, học tập những kinh nghiệm, những cách làm hay, đặc biệt là các phong trào thi đua “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phụ nữ “rèn luyện phẩm chất, đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; cùng nhau chia sẻ những giải pháp thiết thực để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công tác Hội tại cơ sở.


 hxtl12345.jpg

Ảnh: Đ/c Lương Thanh Tùng- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

trao phần thưởng cho các học viên có thành tích suất sắc trong học tập.

 

Khóa học kết thúc, có 97/97 đồng chí đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Ban tổ chức lớp học cũng đã tuyên dương, khen thưởng 09 đ/c có thành tích suất sắc trong học tập. Qua tập huấn đã giúp học viên bổ sung kiến thức về nghiệp vụ công tác Hội, khả năng vận dụng những kỹ năng được học vào tổ chức các hoạt động tại chi, tổ phụ nữ, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội, qua đó xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

 

Nguyễn Thị Tần- TTBDCT 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​