Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử trị tại huyện Xuân Lộc

 

Ngày 7 tháng 6, đại biểu HDND tỉnh, huyện và xã đã có các buổi TXCT  tại các xã thị trắn trên địa bàn huyện Xuân Lộc trước kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016 = 2021.

20190607_083019.jpg

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã báo cáo đến bà con cử tri về hoạt động của hồi đồng nhân dân, thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động những tháng còn lại trong năm 2019. Nhìn chung, bà con cử tri thống nhất cao với kết quả hoạt động của hội đồng nhân dân và chính quyền nhà nước những tháng đầu năm đồng thời cũng bày tỏ những bức xúc xoay qoanh các vấn đề về tình hình ngập lụt cục bộ ở một số địa bàn dân cư, tình trạng ô nhiễm môi trường do các hộ chăn nuôi và cơ sở hạt điều Việt Trung xả thải ra môi trường, hợp tâc xã dịch vụ môi trường chậm lấy rác thải gây hôi thối trong địa bàn dân cư...

20190607_084050.jpg


Tại buổi tiếp xúc câc đại biểu đã trả lời thỏa đáng câc kiến nghị của bà con cử tri đồng thời ghi nhận những vấn đề ngoài khả năng để tổng hợp chuyển câc ngành chức năng xử lý.

Hoàng Nguyễn
 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​