Diện mạo giao thông nông thôn xã Xuân Hiệp trong 10 năm xây dựng nông thôn mới (2010 – 2020)

 

Xã Xuân Hiệp nằm vị trí trung tâm của Huyện Xuân Lộc, phía Bắc giáp Thị trấn Gia Ray; phía Tây giáp xã Suối Cát; phía Đông giáp xã Xuân Tâm-Thị trấn Gia ray; phía Nam giáp xã Lang Minh, có đường tỉnh trong tiểu vùng IV, là vùng phát triển chuyên canh mía, màu , điều. Trọng tâm sản xuất nguồn lộ 765 và Quốc lộ 1A chạy qua. Xuân Hiệp là  xã nằm trong vùng phát triển chuyên canh mía, màu , điều. Trọng tâm sản xuất nguồn nguyên liệu nông sản và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến.

Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết toàn diện nhất về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm mang đến diện mạo mới cho vùng vùng nông thôn. Trên cơ sở  Nghị quyết số 26/NQ/TW, Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 18/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/3/2009 của UBND huyện;  Nghị quyết số 13-NQ/HU về“Nâng cao chất lượng xây dựng huyện.Nghị quyết số 13/NQ-HU ngày 13/4/2015 của BCH Đảng bộ huyện Xuân Lộc về việc xây dựng huyện Xuân Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2015 - 2020; Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 14/4/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc về việc nâng cao chất lượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 20152020. Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Xây dựng nông thôn mới xã. UBND xã thành lập Ban Quản lý Xây dựng nông thôn mới. Ở các ấp thành lập Ban Phát triển ấp.Bộ máy chỉ đạo từ xã đến ấp được kiện toàn thường xuyên mỗi khi có sự thay đổi nhân sự để đảm bảo cho việc chỉ đạo, đảm bảo thực hiện xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 ssasasa.jpg
Ảnh: Đường giao thông nông thôn cũ


Từ một xã nông nghiệp thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng chậm phát triển, giao thông qua lại chủ yếu là đường đất, đường dân sinh. Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới với sự đồng long của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân diện mạo nông thôn mới Xuân Hiệp đã thay đổi nhiều trong đó nổi bật là giao thong nông thôn. Theo báo cáo, trong 10 năm đã đầu tư xây dựng tổng cộng 39,29 km đường giao thông. Trong đó, đầu tư xây dựng 7,72 km đường xã quản lý. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trong 10 năm là 50.573 triệu đồng. Trong đó, đường xã quản lý: Tổng cộng trên địa bàn42,41 km đường giao thông do xã quản lý. Trong đó, đường xã 7,72 km, đường ấp 5,95 km, đường ngõ xóm 14,73 km và đường trục chính nội đồng 14,01km.

 ssasasa5.jpgssasasa12.jpg
ssasasa123.jpgssasasa1234.jpg
Ảnh: Đường giao thông sau khi thực hiện nông thôn mới


100% tuyến đường trục xã, liên xã, đường trục thôn xóm, đường trục chính nội đồng được bê tông, nhựa hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường xã quản lý, với chiều dài 13,98 km/14,73 km, đạt 94,91%. Đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, Huyện; sự hỗ trợ của các ngành chức năng của huyện; UBND xã tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề cấp bách, then chốt để tạo bước đột phá.

Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT là 100% (7,72 km/7,72km), tăng12% so với thời điểm tháng 12/2015 và tăng 841% so với thời điểm tháng 12/2010.

Tỷ lệ km đường trục ấp được cứng hóa 100% (5,95 km/5,95km); trong đó, nhựa hóa, bê tông hóa 100% (5,95km/5,95 km), tăng 103% so với thời điểm tháng 12/2015 và tăng 3032% so với thời điểm tháng 12/2010.

Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa 100% (14,73km/14,73 km); trong đó, nhựa hóa, bê tông hóa 10% (14,73 km/14,73 km), tăng 103% so với thời điểm tháng 12/2015 và tăng 3583% so với thời điểm tháng 12/2010.

Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện 100% (14,01km/14,01 km), trong đó nhựa hóa, bê tông hóa 10,89 km/14,01km đạt 77,73% tăng 93% so với thời điểm tháng 12/2015 và tăng 108% so với thời điểm tháng 12/2010.

Việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã thật sự tạo ra những nhân tố mới, trong đó cơ sở hạ tầng được đánh giá và nhận diện có sự thay đổi rõ rệt nhất, khi cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh. Đánh giá về kết quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã “chìa khóa” thành công trong xây dựng nông thôn hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Xuân Hiệp chính là bài học “lấy dân làm gốc”, lấy sức dân để lo cho dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực nhất là nguồn lực từ chính người dân.


Xuân Hiệp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​