Hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật về quyền con người theo Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước quốc tế về chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên

 

Thực Hiện Kế hoạch số  34/KH-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 11/4/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về việc tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật về quyền con người theo Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước quốc tế về chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Sáng nay, ngày 20/5/2019, tại Nhà văn hóa huyện Xuân Lộc, Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện đã khai mạc Hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật về quyền con người theo Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước quốc tế về chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Đây là các nội dung pháp luật cần được triển khai, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân những nội dung cơ bản về quyền con người theo Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 khkhkhkh.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

 Hội nghị có hơn 170 đại biểu là đại diện lãnh đạo và 1/3 cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị tập huấn lần này do đồng chí Phan Quang Tuấn –Trưởng phòng Xây dựng, Tuyên truyền PBGDPL– Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác báo cáo viên tại hội nghị.

 khkhkhkh11.jpg
Đ/c Phan Quang Tuấn – Trưởng phòng Xây dựng Tuyên truyền PBGDPL- Sở Tư pháp tỉnh thực hiện báo cáo viên tại hội nghị.

Trong quá trình triển khai, báo cáo viên đã tập trung triển khai những nội dung cơ bản, sát thực tế nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công chức nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Được biết, sau đợt triển khai phổ biến lần này, Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện; UBND các xã , thị trấn tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức và nhân dân trên toàn huyện nội dung pháp luật nói trên nhằm nâng cao hiểu biết và chấp hành pháp luật trong nhân dân.


                                                                Đinh Thị Kim Ngọc - Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​