Hướng dẫn tiền lương chi trả cho người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị

 

Ngày 03/5/2019 Sở lao động Thương binh và Xã hội huyện đã ban hành Văn bản số 1638/ LĐTBXh-LĐTL.BHXH về việc hướng dẫn tiền lương chi trả cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, việc chi trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải đảm bảo mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao đợng qua đào tạo, học nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; trường hợp người lao động làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (nếu có) thì mức tiền lương phải cáo hơn ít nhất 5% so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Việc xác định công việc nặng nhọc, đọc hại, nguy hiểm thực hiện theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Ngoài mức tiền lương trên, người lao động còn được hưởng các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp…theo quy định của Bộ luật lao động.

Đính kèm: 1683sldtbxhkem2916cv.pdf


       Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp    ​                                                           

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​