Lớp Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho cán bộ Đoàn- Hội- Đội năm 2019

 

Sáng ngày 07/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Huyện đoàn Xuân Lộc tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho cán bộ Đoàn- Hội- Đội năm 2019 cho 133 đồng chí là cán bộ Đoàn- Hội- Đội cơ sở.

 

 kjhkhjkhkhjkjh.jpg 

Ảnh: Quang cảnh lớp học tại TTBDCT huyện

 

Lớp Bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày từ ngày 07/5/2019 đến ngày 09/5/2019. Các học viên được triển khai học tập 04 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới và giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngoài các nội dung trên, các học viên còn tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và nghe triển khai Nghị quyết số 07- NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa VI) về lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018- 2025.

Khóa học kết thúc, có 133/133 đồng chí đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Lớp học đã tạo điều kiện để mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Đội cơ sở nắm vững những vấn đề cơ bản và cốt lõi của Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và cũng thấy rõ được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 

 

Nguyễn Văn Hải – Trung tâm BDCT

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​